Festival og konsert

Det er opparbeidet lang erfaring i produksjon av denne type forestillinger, og i disse oppsettingene benyttes normalt 4 kameraer for å dekke alle situasjoner.