Teater

Vil du bevare minnene av f.eks dine barn som danser ballett eller opptrer i teaterforestilling, så kan dette også tilbyes.
Det er opparbeidet lang erfaring i produksjon av denne type forestillinger, og i disse oppsettingene benyttes 4 kameraer for å dekke alle situasjoner.